شنبه 17 تیر‌ماه سال 1385
چمدان

من نمی فهمم، الان 5 ساله که دارم، سالی حداقل 2بار چمدون می بندم. اون هم 5 تا چمدون رو.  دفعه آخر چشم بسته می تونستم چمدون رو بچینم.

چرا این دفعه انقدر سخته؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟!؟

هم دانشگاه رفتم و هم آرایشگاه. به یکی از دوستهام هم زنگ زدم. عمه هم احتمالا شب میاد اینجا. همین.